Kontakt

Home

Szlak Kopernikowski

Szlak Kopernikowski - mapa w kształcie gwiazdozbioru

Drogowy szlak turystyczny upamiętnia postać Mikołaja Kopernika i jego życie na Warmii. Liczy blisko 300 km i prowadzi przez miejscowości związane z działalnością wielkiego uczonego. Oznakowany jest symbolem astrolabium.

Z inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego kolejne odcinki szlaku zostały wytyczone także w sąsiednich regionach – w pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Kopernik mieszkał i pracował na Warmii przez większość swojego owocnego życia. Pełnił liczne funkcje w służbie biskupa warmińskiego i kapituły warmińskiej. Z tego tytułu również  podróżował, odwiedzając miasta i wsie biskupstwa, bywał także w dobrach biskupich, m.in. w Reszlu, Jezioranach i Barczewie. Jego wędrówki sięgały także poza granice historycznej Warmii – do Elbląga, Bartoszyc, Lubawy, Malborka, Grudziądza, Torunia, Królewca, Wilna, Poznania, Krakowa.

Na Szlaku Kopernikowskim można zwiedzać zabytkowe budowle pamiętające czasy wielkiego uczonego, poświęcone mu ekspozycje muzealne, poznawać sekrety wszechświata w planetariach, a nawet prowadzić obserwacje astronomiczne.

Na południu szlak wiedzie od granicy województwa warmińsko-mazurskiego (gdzie łączy się z odcinkiem kujawsko-pomorskim) do Nowego Miasta Lubawskiego, a potem do Lubawy, w której Kopernik bywał co najmniej dwukrotnie.

W dalszej części szlak przebiega w pobliżu pola bitwy pod Grunwaldem, przez Olsztynek do Olsztyna, gdzie Kopernik pełnił urząd administratora dóbr kapituły warmińskiej. Funkcja ta wiązała się z m.in. zasiedlaniem owych dóbr osadnikami, w związku z czym odwiedził kilkadziesiąt wsi, a niektóre z nich znajdują się na wytyczonym obecnie szlaku.

W Olsztynie Mikołaj Kopernik mieszkał w zamku, w którym współcześnie działa Muzeum Warmii i Mazur. Tu na ścianie zamkowego krużganku zachowała się wykonana przez niego oryginalna tablica astronomiczna. Jedyny na świecie tego rodzaju zabytek, bezpośrednio związany z astronomiczną działalnością Mikołaja Kopernika.

Przez Dobre Miasto szlak dociera do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie Kopernik pełnił funkcję sekretarza i lekarza biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, będącego jego wujem. Wraz z nim mieszkał w zamku, w którym obecnie mieści się Muzeum Warmińskie. Kolejne etapy szlaku wiodą przez Ornetę, Pieniężno i Braniewo, które astronom odwiedzał wiele razy, pełniąc obowiązki urzędowe.

Z Braniewa trasa wiedzie do Fromborka nad Zalewem Wiślanym, gdzie astronom żył i pracował przez blisko 30 lat. Właśnie tutaj prowadził badania nieba i pisał swoje dzieło „O obrotach”. Z jego osobą jest związane warowne Wzgórze Katedralne z gotycką archikatedrą, w której złożono doczesne szczątki uczonego. W innych budowlach kompleksu działa Muzeum Mikołaja Kopernika z planetarium, a w pobliżu miasta znajduje się także nowoczesne obserwatorium - Park Astronomiczny.

Dalej szlak prowadzi wzdłuż Zalewu Wiślanego przez Tolkmicko do Elbląga, w którym - jak we wszystkich miejscowościach na Szlaku Kopernikowskim - zachowały się liczne zabytki, które pamiętają Kopernika i jego pobyt w tych miejscach. Docierając do granicy województwa, szlak łączy się z odcinkiem wytyczonym w województwie pomorskim.

Odwiedź stronę: https://www.szlakkopernikowski.pl/