Kontakt

Kalendarium wydarzeń

Czerwiec

WYDARZENIA:

Czerwiec 2023 - Premiera wystawy w Parku Astronomicznym: „Jak Kopernik obserwował niebo”

Czerwiec 2023 – Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie
Organizator:  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Bibliotek Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Miejsce: Warmińsko-Mazurska Bibliotek Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

1-4 czerwca 2023 - IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika
Organizator: Miasto Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie


03 czerwca 2023 - Dzień Dziecka – „Bawimy się jak mały Mikołaj”
Organizator: Miasto Olsztyn, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

Miejsce: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

5 czerwca 2023 - 50-lecie planetarium muzealnego
Organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Miejsce: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

12-14 czerwca 2023 – wizyta biskupów polskich w Lidzbarku Warmińskim i Fromborku
Organizator: Archidiecezja Warmińska
Miejsce: Lidzbark Warmiński, Frombork

15 czerwca 2023 – Event podsumowujący przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów jubileuszowych: „A cóż piękniejszego nad niebo” – udostepnienie mini obserwatorium; wystawa „Kopernik też był medykiem”, wizualizacja mapy nieba „Świat nad nami”, spotkanie z Karolem Wójcickim, dziennikarzem naukowym, autorem bloga "Z głową w chmurach".
Organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu oraz Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej „Medyk" w Elblągu
Miejsce: Elblag

16 czerwca 2023 - Konferencja naukowa "Pomiędzy Polską a Zakonem.Mikołaj Kopernik jako administrator dóbr kapituły"
Organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Miejsce: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
355136223 727972489336658 6437456851269985370 n355136223 727972489336658 6437456851269985370 n355136223 727972489336658 6437456851269985370 n355136223 727972489336658 6437456851269985370 n355136223 727972489336658 6437456851269985370 n355136223 727972489336658 6437456851269985370 n355136223 727972489336658 6437456851269985370 n

355136223 727972489336658 6437456851269985370 n

Światowy Kongres Kopernikański. CZĘŚĆ OLSZTYŃSKA. 21-24 czerwca 2023 r.

21 CZERWCA – środa

Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11

12.00-15.00 – rejestracja uczestników (foyer)

13.00 – Spacer po kampusie kortowskim

15.00-16.30 – lunch na stojąco (Bufet Akademicki)

17.00-19.30 – uroczyste otwarcie olsztyńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego (Sala Kongresowa)

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat 550 urodziny Mikołaja Kopernika

Wykład inaugurujący olsztyńską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego – prof. Karl Galle (Waszyngton, USA), pt. An Astronomer and His Castles: The Scientist as Public Servant in Copernicus’s Era and Our Own

18.30-19.30 – koncert Kanonik warmiński

Adam Ferency – narrator

Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran

Akompaniament: Duet Absolutes Maria Wilgos i Klaudyna Żołnierek (lutnia), profesor Leszek Szarzyński (flet), Lucyna Żołnierek (fortepian), Paweł Panasiuk (wiolonczela)

22 CZERWCA – czwartek

Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11

SEKCJA BIOGRAFICZNA: Młodość i edukacja Mikołaja Kopernika

10.00-11.30  – SESJA PLENARNA (Sala Kongresowa) – moderator prof. dr hab. Kazimierz Łatak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Mikołaj Kopernik – środowisko społeczne, pochodzenie i młodość
 • prof. dr hab. Stanisław Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Punctator w Uniwersytecie Bolońskim w dobie studiów Kopernika
 • prof. dr hab. Marian Chachaj (Lublin) – Kontrowersje wokół stopni naukowych Mikołaja Kopernika

11.30-12.00 – SEKCJA DOKTORANCKA/POSTEROWA (foyer) i przerwa kawowa

12.00-14.00 – obrady w sekcjach tematycznych

SEKCJA BIOGRAFICZNA: Mikołaj Kopernik – życie i działalność

Sala Kongresowa

Panel:  Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna

(Sala Kongresowa) – moderator prof. dr hab. Marian Chachaj (Lublin)

 • prof. dr hab. Kazimierz Łatak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Mikołaj Kopernik w Krakowie – klimaty pozauniwersyteckie. Między devotionis modernae a humanizmem wczesnorenesansowym
 • dr Jerzy Sikorski (Olsztyn) – Prace Kopernika nad De revolutionibus…
 • ks. dr Tomasz Garwoliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Co napisał Kopernik? Badanie zapisków w drukach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie


13.20-14.00
– dyskusja

Sala Cytrynowa

13.00-14.00 – Panel dyskusyjny: Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika – fakt medialny czy fakt naukowy?

(Sala Cytrynowa) – moderator prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie)

 • prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie) –
 • Ocena odkrycia grobu Kopernika: problematyka naukowa i medialna (Wprowadzenie do dyskusji)


Uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UMK dr hab. Tomasz Kozłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr Jerzy Sikorski (Olsztyn) 

Sala Błękitna

Panel:  Mikołaj Kopernik jako archiwista, sekretarz i zarządca dóbr

(Sala Błękitna) – moderator dr Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • prof. UMK dr hab. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Biurokratyczne zajęcia Mikołaja Kopernika
 • dr Michalina Duda, dr Mateusz Superczyński (Archiwum Państwowe w Toruniu) – Kopernikana w Archiwach Państwowych
 • dr Clarinda Calma, dr George Borski (De Rebus Foundation) – Building a Digital Database of Nicholas Copernicus’s Annotations
 • prof. AGAD dr hab. Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) – Rozważania o najnowszych badaniach w Polsce dotyczących dyplomatyki z okresu życia i działalności Mikołaja Kopernika
 • prof. UMK dr hab. Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Dokumentacja w administrowaniu dobrami ziemskimi w okresie staropolskim


13.40-14.00
– dyskusja

SEKCJA MUZEALNO-KONSERWATORSKA

Sala Karmazynowa

Moderator dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski

 • dr Maciej Kluza (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Collegium Maius UJ – świadek historii
 • dr inż. Wojciech Wółkowski (Politechnika Warszawska) – Lidzbark Kopernikański
 • mgr Andrzej Rzempołuch (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) – Kopernikowski zamek w Olsztynie
 • mgr Jagoda Semków (Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku) – Prace konserwatorskie przy zabytkach we Fromborku, związanych z osobą Mikołaja Kopernika
 • dr Marek Rubnikowicz (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu) – Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kreacje konserwatorskie i koncepcje wystawy


13.40-14.00
– dyskusja

14.00-16.00 – przerwa obiadowa

16.00-18.00 – obrady w sekcjach tematycznych

SEKCJA BIOGRAFICZNA: Mikołaj Kopernik – życie i działalność

Sala Kongresowa

Panel:  Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna

(Sala Kongresowa) – moderator prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Olsztyn)

 • dr Jerzy Kiełbik (Instytut Północny w Olsztynie) – Olsztyn w czasach Mikołaja Kopernika
 • dr hab. Marek Radoch (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Potrawy w czasach Kopernika w świetle królewieckiej książki kucharskiej
 • prof. UJK dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Mikołaj Kopernik a astrologia
 • prof. UwB dr hab. Krystyna Szelągowska (Uniwersytet w Białymstoku) – XVI-wieczny instytut naukowy: Tycho de Brahe i jego Uranienborg na wyspie Hven


17.20-18.00
– dyskusja

Sala Cytrynowa

Panel:  Different faces of Nicolaus Copernicus (On the creation of Copernican monographs)

(Sala Cytrynowa) – moderator prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie)

 • prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie) – Why Nicolaus Copernicus? His Different Faces: Research Hermeneutics, Facts, Interpretations, Narratives, History
 • prof. Anna De Pace (Università degli Studi di Milano) – Copernicus’ method to arrive at the truth of the motions of the Earth
 • prof. dr  Matjaž Vesel (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana) – Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher
 • Dava Sobel (USA; Writer, author of Longitude, Galileo’s Daughter) „Copernicus as Dramatis Persona”.

Sala Błękitna

Panel:  Mikołaj Kopernik jako archiwista, sekretarz i zarządca dóbr

(Sala Błękitna) – moderator prof. UMK dr hab. Waldemar Chorążyczewski

 • dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Gdański) – Akta prawno-majątkowe i rejestry dóbr w zasobach pruskich archiwów rodowych (do 1568 r.)
 • dr Janusz Bonczkowski (Archiwum Państwowe w Toruniu) – Zarządzanie majątkiem gminy miejskiej na przykładzie małych miast Prus Królewskich w XVI w.
 • prof. UP dr hab. Halina Dudała (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Kultura archiwalna nowożytnych klasztorów żeńskich w Polsce – rekonesans badawczy
 • prof. UMK dr hab. Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – XVI-wieczne kancelarie i archiwa Prus Królewskich – rekonesans badawczy
 • prof. US dr hab. Paweł Gut (Uniwersytet Szczeciński) – Czy zespół Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie jest kamieńskim archiwum kapitulnym? Z dziejów archiwotwórczych zespołu


17.40-18.00
– dyskusja

SEKCJA MUZEALNO-KONSERWATORSKA

Sala Karmazynowa

Moderator dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski

 • Giangiacomo Gandolfi (INAF Osservatorio Astronomico di Roma) – The Copernican and Astronomical Museum of the INAF-Astronomical Observatory of Rome: Heritage and Research
 • ks. dr Jacek Wojtkowski – Troska współczesnych o dziedzictwo historyczne Kopernika. Prace konserwatorskie zespołu katedralnego we Fromborku w latach 2010-2023
 • mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Muzeum Narodowe w Krakowie) – Czas rozbudzić ducha Koperników i Śniadeckich
 • prof. UMK dr hab. Mirosław Supruniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Emigracja polska a rocznice Mikołaja Kopernika (1943-1973)

17.20-18.00 – dyskusja

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (ul. Zamkowa 2)

18.30-20.30 – zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur (tablica astronomiczna; wystawa Copernici tempus et studium)

koncert zespołu wokalnego ProForma

Narodziny gwiazdy – pokaz wypalania w piecu raku form ceramicznych

23 CZERWCA – piątek

Śladami Kopernika – objazd Szlakiem Kopernikowskim – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Frombork – Olsztyn

10.00-14.00 – Lidzbark Warmiński – Zamek Biskupów Warmińskich (ul. Zamkowa 1)

10.00-11.00 – zwiedzanie zamku

obrady w sekcjach tematycznych

SEKCJA BIOGRAFICZNA: Mikołaj Kopernik – życie i działalność

11.00-12.15Panel na zamku: Mikołaj Kopernik w Lidzbarku Warmińskim – młodość i praca – moderator mgr Małgorzata Jackiewicz-Garniec (Muzeum Warmii i Mazur – Lidzbark Warmiński)

Uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Leszek Satora (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie), dr Jerzy Sikorski (Olsztyn), dr Jacek Szubiakowski (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne), prof. UMK dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.15-13.00Panel na zamku: Mikołaj Kopernik jako prawnik – moderator prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Uczestnicy: prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS w Warszawie), prof. WSGE dr hab. Magdalena Sitek (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)

14.00 – wyjazd do Fromborka

16.00-18.00 – zwiedzanie (Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny)

18.30 – koncert organowy (Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja, ul. Katedralna 8)

24 CZERWCA – sobota

Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11

10.00-11.00 – Obrady w sekcjach tematycznych

SEKCJA BIOGRAFICZNA: Mikołaj Kopernik – życie i działalność

Sala Karmazynowa

Panel dyskusyjny: Różne oblicza Mikołaja Kopernika (jęz. polski) (Sala Karmazynowa) – moderator prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie)

Uczestnicy: prof. dr hab. Mirosław Bochenek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Marian Chachaj (Lublin), ks. dr Tomasz Garwoliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr Piotr Łopuszański, prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Jerzy Sikorski (Olsztyn), dr Wojciech Krzysztof Szalkiewicz (Olsztyn), dr Jacek Szubiakowski (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne).

11.00-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.30 – SESJA PLENARNA

Sala Kongresowa

11.30-12.00 – Wykład prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka (Olsztyn) – Warmia w czasach Mikołaja Kopernika

Podsumowanie obrad i uroczyste zakończenie olsztyńskiej części Kongresu

Koncert Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Studia Wokalnego UWM

Plaża Kortowska - kampus UWM

14.00-20.00 – Festiwal Kopernikański

Pokazy Centrum Nauki Kopernik

Koncert zespołu Czarek Makiewicz i Koltersi

Balony z Grudziądzkiego Klubu Balonowego

Grill nad jeziorem

 
22 czerwca 2023 - Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego
Organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Miejsce: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 

Zobacz poprzedni miesiąc: Maj

Zobacz kolejny miesiąc: Lipiec