Kontakt

Home

Komitet Honorowy

Celem wspólnego uczczenia pamięci o Mikołaju Koperniku w jubileuszowym 2023 roku, chcąc podkreślić silne, wielopłaszczyznowe związki astronoma z Warmią, w naszym województwie powstał na tę okoliczność Komitet Honorowy.

Pracom gremium przewodniczy Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński, Metropolita Warmiński.

W składzie Komitetu zasiadają również:
- Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
- Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna,
- Karol Motyka, Starosta Powiatu Braniewskiego,
- Jan Harhaj, Starosta Powiatu Lidzbarskiego,
- Andrzej Abako, Starosta Olsztyński,
- Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego,
- Damian Krasiński, Zastępca Burmistrza Fromborka,
- Jerzy Przyborowski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.